રામદેવપુત્રા


 

રામદેવપુત્રા શાખા નું મુળસ્થાન રાજસ્થાન માં આવેલું છે. જેમને ભગવાન નો અવતાર માનવામાં આવે છે તેઓ શ્રી રામદેવજી મહારાજ ની ભક્તિ પરંપરા માં શ્રી શ્યામદાસજી મહારાજ મહા સમર્થ સંત થઇ ગયા. ભક્તિ પ્રચાર અને તિર્થયાત્રા માટે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર પધારેલા અને ભક્તો ના આગ્રહ થી ધંધુકા બાજુમાં રંગપુર ગામે ગાદી સ્થાપી. તેમની શિષ્યપરંપરા ના સંતોએ પણ ઘણી જગ્યાએ આશ્રમ સ્થાપેલ છે. આ પરંપરા મારવાડી ભાષા ના શબ્દ  “રામદેવ પોતરા” ઉપર થી આજે શબ્દ બદલાઇ ને રામદેપૂત્રા તરીકે ઓળખાઇ રહી છે.


Advertisements